EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:081:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 81, 22 mars 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 81

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
22 mars 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/356 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som ska rapporteras till transaktionsregister ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/357 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska standarder för tillsyn i fråga om tillgång till uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering som är registrerade i transaktionsregister ( 1 )

22

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/358 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för transaktionsregisters insamling, kontroll, aggregering, jämförande och offentliggörande av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering ( 1 )

30

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister ( 1 )

45

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister ( 1 )

58

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/361 av den 13 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 151/2013 vad gäller tillgång till uppgifter i transaktionsregister ( 1 )

69

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/362 av den 13 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister ( 1 )

74

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/363 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om detaljer om transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 vad gäller användning av rapporteringskoder vid rapportering av derivatkontrakt ( 1 )

85

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/364 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller formatet för ansökan om registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 ( 1 )

125

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/365 av den 13 december 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller de förfaranden och former för informationsutbyte om sanktioner, åtgärder och undersökningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 ( 1 )

128

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top