EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:080:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 80, 22 mars 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 80

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
22 mars 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/459 av den 21 mars 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/460 av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förteckningen över undantagna enheter ( 1 )

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/461 av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/522 vad gäller undantag för Bank of England och United Kingdom Debt Management Office från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/462 av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantag för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/463 av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller förteckningen över undantagna enheter ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/464 av den 21 mars 2019 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 412/2013 införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina, och om registrering av sådan import

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/465 av den 21 mars 2019 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den trettiofjärde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

25

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/466 av den 18 mars 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan avseende ändring av bilaga XXVII till det avtalet

26

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/467 av den 21 mars 2019 om ändring av beslut 2011/173/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina

39

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/468 av den 21 mars 2019 om ändring av beslut 2011/172/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

40

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/469 av den 20 mars 2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/909/EU vad gäller tillämpningsperioden för skyddsåtgärder avseende den lilla kupskalbaggen i Italien [delgivet med nr C(2019) 2044]  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/470 av den 20 mars 2019 om upphävande av beslut 2005/779/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot vesikulär svinsjuka i Italien [delgivet med nr C(2019) 2045]  ( 1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/471 av den 20 mars 2019 om godkännande av planen för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Ungern [delgivet med nr C(2019) 2073]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top