EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:073:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 73, 15 mars 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 73

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
15 mars 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/407 av den 4 mars 2019 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

1

 

 

Avtal om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/408 av den 14 mars 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

9

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/409 av den 14 mars 2019 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/410 av den 29 november 2018 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller detaljerna och strukturen i den information som behöriga myndigheter ska lämna på området för betaltjänster till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 ( 1 )

20

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/411 av den 29 november 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som fastställer tekniska krav för utveckling, drift och underhåll av det elektroniska centrala registret på området för betaltjänster och för tillgång till den information som finns i detta ( 1 )

84

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/412 av den 14 mars 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 12 och 23 samt International Financial Reporting Standard 3 och 11 ( 1 )

93

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/413 av den 14 mars 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1998 vad gäller tredjeländer som erkänns som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart ( 1 )

98

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/414 av den 14 mars 2019 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2020 års förteckning över sekundära målvariabler för överskuldsättning, konsumtion och välstånd samt arbete ( 1 )

105

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/415 av den 14 mars 2019 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

110

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/416 av den 14 mars 2019 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

117

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/417 av den 8 november 2018 om fastställande av riktlinjer för förvaltningen av Europeiska unionens system för snabbt informationsutbyte (Rapex) upprättade enligt artikel 12 i direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och dess underrättelsesystem [delgivet med nr C(2018) 7334]

121

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2019/418 av den 13 mars 2019 om ändring av besluten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 och (EU) 2017/1219 [delgivet med nr C(2019) 1851]  ( 1 )

188

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/401 av den 19 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 om upprättande av ett unionsregister ( EUT L 72, 14.3.2019 )

193

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top