Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:027:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 27, 31 januari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 27

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
31 januari 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet

1

 

*

Meddelande om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/143 av den 28 januari 2019 om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med DS492 Europeiska unionen – Åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä

2

 

 

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med DS492 Europeiska unionen – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/144 av den 28 januari 2019 om godkännande av ett preparat av 3-fytas framställt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel (innehavare av godkännandet: Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/145 av den 30 januari 2019 om rättelse av den nederländska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/146 av den 30 januari 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/502 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor ( 1 )

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/147 av den 30 januari 2019 om godkännande av det verksamma ämnet Beauveria bassiana stam PPRI 5339 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/148 av den 30 januari 2019 om att inte godkänna det verksamma ämnet propanil i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/149 av den 30 januari 2019 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2015/1108 och (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för användning av vinäger som allmänkemikalie ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/150 av den 30 januari 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 vad gäller den rapporterande medlemsstaten för utvärderingen av följande verksamma ämnen som ingår i växtskyddsmedel: deltametrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, protiokonazol och tebukonazol ( 1 )

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/151 av den 30 januari 2019 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Clonostachys rosea stam J1446 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

26

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/152 av den 28 januari 2019 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Belgien

31

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/153 av den 28 januari 2019 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

32

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2019/154 av den 30 januari 2019 om interna regler för begränsning av registrerades åtkomst till sina journaler

33

 

*

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2019/155 av den 23 januari 2019 om förlängning av den tillfälliga begränsningen av marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt till icke-professionella kunder

36

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 83/18/KOL av den 26 september 2018 om statliga garantier på derivatkontrakt till förmån för Landsvirkjun (Island) [2019/156]

42

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) ( EUT L 334, 17.12.2010 )

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top