EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:327:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 327, 21 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 327

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
21 december 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/2033 av den 18 oktober 2018 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten för perioden 2019–2021

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/2034 av den 18 oktober 2018 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten för perioden 2019–2021

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/2035 av den 18 oktober 2018 med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2019–2021

17

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/2036 av den 18 oktober 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/86 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet

27

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/2037 av den 17 december 2018 om förbud mot fiske efter sill i unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6b och 6aN med fartyg som för fransk flagg

41

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/2038 av den 17 december 2018 om förbud mot fiske efter gråsej i norska vatten i 1 och 2 med fartyg som för fransk flagg

44

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/2039 av den 17 december 2018 om förbud mot fiske efter långa i unionens vatten och internationella vatten i 1 och 2 med fartyg som för fransk flagg

46

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/2040 av den 17 december 2018 om förbud mot fiske efter långfenad tonfisk i Atlanten norr om 5° N med fartyg som för fransk flagg

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2041 av den 17 december 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

50

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2042 av den 18 december 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1152 för att förtydliga WLTP-provningsförhållanden och föreskriva övervakning av uppgifter från typgodkännande ( 1 )

53

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2043 av den 18 december 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1153 för att förtydliga WLTP-provningsförhållanden och föreskriva övervakning av uppgifter från typgodkännande ( 1 )

58

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2044 av den 19 december 2018 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

63

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2045 av den 19 december 2018 om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr C(2018) 8239]  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2046 av den 19 december 2018 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 och av genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122, och om upphävande av beslut 2011/366/EU [delgivet med nr C(2018) 8238]  ( 1 )

70

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2047 av den 20 december 2018 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för fondbörser i Schweiz i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

77

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2048 av den 20 december 2018 om den harmoniserade standard för webbplatser och mobila applikationer som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102

84

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2018/2049 av den 12 december 2018 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2019 (ECB/2018/35)

87

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2018/2050 av den 19 december 2018 om anpassning av tillämpningsområdet och villkoren för generella överföringstillstånd för demonstrations- och utvärderingssyften enligt artikel 5.2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG [delgivet med nummer C(2018) 8598]  ( 1 )

89

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2018/2051 av den 19 december 2018 om anpassning av tillämpningsområdet och villkoren för generella överföringstillstånd för reparations- och underhållssyften enligt artikel 5.2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG [delgivet med nr C(2018) 8610]  ( 1 )

94

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2018/2052 av den 19 december 2018 om anpassning av tillämpningsområdet och villkoren för generella överföringstillstånd för utställningssyften enligt artikel 5.2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG [delgivet med nr C(2018) 8611]  ( 1 )

98

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top