EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:323:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 323, 19 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 323

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
19 december 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2016 av den 18 december 2018 om godkännande för utsläppande på marknaden av spannmål av Digitaria exilis utan skal som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2017 av den 18 december 2018 om godkännande för utsläppande på marknaden av sirap av Sorghum bicolor (L.) Moench som ett traditionellt livsmedel från ett tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2018 av den 18 december 2018 om fastställande av särskilda regler för det förfarande som ska tillämpas för att genomföra riskvärderingen av högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål i den mening som avses i artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 av den 18 december 2018 om upprättande av en preliminär förteckning över högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål i den mening som avses i artikel 42 i förordning (EU) 2016/2031 och en förteckning över växter för vilka sundhetscertifikat inte krävs för införsel till unionen i den mening som avses i artikel 73 i den förordningen

10

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/2020 av den 4 december 2018 om fastställande av att Rumänien inte har vidtagit effektiva åtgärder till följd av rådets rekommendation av den 22 juni 2018

16

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2021 av den 17 december 2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/348 vad gäller överensstämmelsen hos de reviderade mål inom nyckelområdet kostnadseffektivitet som ingår i de ändrade nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats av Portugal och Rumänien [delgivet med nr C(2018) 8489]  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/2022 av den 17 december 2018 om upprättande av en förteckning över kvalificerade experter för Europeiska unionens järnvägsbyrås överklagandenämnder [delgivet med nr C(2018) 8561]

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2023 av den 17 december 2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/1984 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser, av referensvärden för perioden 30 mars 2019–31 december 2020 för producenter eller importörer som är etablerade i Förenade kungariket och som lagligen har släppt ut fluorkolväten på marknaden från och med den 1 januari 2015 enligt rapportering i enlighet med den förordningen [delgivet med nr C(2018) 8801]

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 153/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för krav på centrala motparter ( EUT L 52, 23.2.2013 )

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top