EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:306:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 306, 30 november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 306

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
30 november 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1869 av den 26 november 2018 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1870 av den 26 november 2018 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om undantag från viseringskrav vid kortare vistelser för innehavare av vanliga pass

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1871 av den 23 november 2018 om registrering av en geografisk beteckning för spritdrycker i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 (”Карнобатска гроздова ракия”/”Гроздова ракия от Карнобат”/”Karnobatska grozdova rakya”/”Grozdova rakya ot Karnobat” [GB])

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1872 av den 23 november 2018 om undantag från förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006 och (EG) nr 1067/2008, genomförandeförordningarna (EU) 2015/2081 och (EU) 2017/2200, förordning (EG) nr 1964/2006, genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 och förordning (EG) nr 1918/2006 vad gäller datum för inlämning av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av importlicenser under 2019 inom ramen för tullkvoterna för spannmål, ris och olivolja, och om undantag från genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller tidsfristen för utvärdering av inkomna anbud för försäljning genom anbudsförfarande av skummjölkspulver i samband med offentlig intervention 2019

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1873 av den 28 november 2018 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1874 av den 29 november 2018 om de uppgifter som ska lämnas in för 2020 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1091 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 vad gäller förteckningen över variabler och en beskrivning av dem ( 1 )

14

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1875 av den 26 november 2018 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommittén för tekniska experter vid Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif) vad gäller vissa ändringar av de enhetliga tekniska föreskrifterna – Allmänna bestämmelser – Delsystem (UTP GEN-B) och de enhetliga tekniska föreskrifterna – Telematikapplikationer för godstrafik (UTP TAF)

50

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1876 av den 29 november 2018 om godkännande av den teknik som används i effektiva 12 volts växelströmsgeneratorer för användning i lätta nyttofordon med konventionell förbränningsmotor som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 ( 1 )

53

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

 

Tribunalen

 

*

Formulär för rättshjälp

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top