EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:299:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 299, 26 november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 299

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
26 november 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om undertecknandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1843 av den 23 november 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2452 vad gäller tillämpningsområdet för blanketter för offentliggörande av premier, ersättningar och kostnader per land ( 1 )

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1844 av den 23 november 2018 om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2015/2450 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

5

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/1845 av den 21 november 2018 om att utöva en valmöjlighet enligt artikel 178.2 d i förordning (EU) nr 575/2013 avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är (ECB/2018/26)

55

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2018/1846 av den 23 november 2018 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar för att beakta den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ( 1 )

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top