Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:298:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 298, 23 november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 298

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
23 november 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1833 av den 19 november 2018 om förbud mot fiske efter långa i unionens vatten i 3a med fartyg som för dansk flagg

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1834 av den 19 november 2018 om förbud mot fiske efter brokrocka i unionens vatten i 8 med fartyg som för spansk flagg

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1835 av den 19 november 2018 om förbud mot fiske efter brokrocka i unionens vatten i 9 med fartyg som för spansk flagg

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1836 av den 19 november 2018 om förbud mot fiske efter gråsej i område 6; i unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 med fartyg som för spansk flagg

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1837 av den 22 november 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugoåttonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

10

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1838 av den 19 november 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den associeringskommitté i dess konstellation för handelsfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

11

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1839 av den 19 november 2018 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland

15

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/1840 av den 10 augusti 2018 om statligt stöd SA.33229 (2018/N-4) (f.d. 2017/C-3) – Slovenien – Ändringar av Nova Ljubljanska Banka d.d:s åtaganden om omstrukturering [delgivet med nr C(2018) 5537]  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1841 av den 16 november 2018 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2018) 7424]

34

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1842 av den 22 november 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 7911]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top