EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:286:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 286, 14 november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 286

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
14 november 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1708 av den 13 november 2018 om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Însurăței” (SUB)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1709 av den 13 november 2018 om angivande av de tekniska egenskaperna för 2020 års ad hoc-modul om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem vad gäller statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1710 av den 13 november 2018 om anpassande av justeringsgraden för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2018 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/866

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1711 av den 13 november 2018 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1371/2013 vad gäller tillämpningsdatum för de undantag som beviljats exporterande tillverkare i Indien

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1712 av den 13 november 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1013 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter

17

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2018/1713 av den 6 november 2018 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter

20

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1714 av den 6 november 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan, beträffande antagandet av den gemensamma kommitténs arbetsordning och antagandet av dess underkommittéers och arbetsgruppers mandat

22

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1715 av den 12 november 2018 om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för 2020, årsbeloppet för 2019, den första delbetalningen för 2019 och en vägledande, icke-bindande prognos för de förväntade årliga bidragsbeloppen för 2021 och 2022

30

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1716 av den 13 november 2018 om ändring av genomförandebeslut 2013/776/EU om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top