EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:278:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 278, 8 november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 278

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
8 november 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1658 av den 5 november 2018 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Côtes de Montravel” [SUB])

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1659 av den 7 november 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 med hänsyn till de vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper som infördes genom förordning (EU) 2018/605 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1660 av den 7 november 2018 om införande av särskilda villkor för import av vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung från vissa tredjeländer på grund av riskerna för kontaminering med bekämpningsmedelsrester, om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 885/2014 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1661 av den 7 november 2018 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

16

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2018/1662 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 25 oktober 2018 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) (EUAM Ukraina/1/2018)

18

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1663 av den 6 november 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder på området inlandssjöfart och i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen om antagande av europeiska standarder för yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart

20

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1664 av den 6 november 2018 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Lietuvos bankas

22

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/1665 av den 6 november 2018 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Storhertigdömet Luxemburg

23

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1666 av den 6 november 2018 om utnämning av två ledamöter och fem suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Portugal

24

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1667 av den 6 november 2018 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1668 av den 6 november 2018 om ändring av bilaga I till beslut 2006/766/EG vad gäller posten för Amerikas förenta stater i den förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera levande, kylda, frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor för användning som livsmedel [delgivet med nr C(2018) 7207]  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1669 av den 6 november 2018 om upphävande av beslut 2006/80/EG om tillstånd för vissa medlemsstater att tillämpa det undantag som anges i artikel 3.2 i rådets direktiv 92/102/EEG om identifikation och registrering av djur [delgivet med nr C(2018) 7239]

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top