Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:266:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 266, 24 oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 266

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
24 oktober 2018


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

*

Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2018/1577 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 4 för budgetåret 2018

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.

Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Budgetanmärkningar är genomförbara endast om de inte ändrar eller utvidgar tillämpningsområdet för en befintlig rättslig grund, påverkar institutioners administrativa självbestämmanderätt och om de kan täckas av tillgängliga medel (vilket framgår av bilagan till skrivelsen om genomförbarhet av den 28 oktober 2015).

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top