Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:262:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 262, 19 oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 262

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
19 oktober 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (Euratom) 2018/1563 av den 15 oktober 2018 om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och om upphävande av förordning (Euratom) nr 1314/2013

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1564 av den 17 oktober 2018 om godkännande av ett preparat av dolomit-magnesit som fodertillsats för alla djurarter utom mjölkkor och andra idisslare för mjölkproduktion, avvanda smågrisar och slaktsvin ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1565 av den 17 oktober 2018 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-mannanas framställt av Paenibacillus lentus (DSM 28088) som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns och andra mindre vanligt förekommande fjäderfäarter än värphöns, slaktkalkoner, kalkoner som föds upp för avel, avvanda smågrisar, slaktsvin samt mindre vanligt förekommande svinarter (innehavare av godkännandet Elanco GmbH) ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1566 av den 18 oktober 2018 om godkännande av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanas och endo-1,4-betaxylanas framställt av Aspergillus niger (NRRL 25541) och alfaamylas framställt av Aspergillus niger (ATCC66222) som fodertillsats för avvanda smågrisar och mindre vanligt förekommande svinarter (avvanda) och om ändring av förordning (EG) nr 1453/2004 (innehavare av godkännandet: Andrès Pintaluba SA) ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1567 av den 18 oktober 2018 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2018/249 om godkännande av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyra, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, glycin, mononatriumglutamat och L-glutaminsyra som fodertillsatser för alla djurarter och av L-cysteinhydrokloridmonohydrat som fodertillsats för alla arter utom katter och hundar ( 1 )

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1568 av den 18 oktober 2018 om godkännande av ett preparat av fumonisinesteras framställt av Komagataella phaffii (DSM 32159) som fodertillsats för alla svin och alla arter av fjäderfä ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1569 av den 18 oktober 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1110/2011 om godkännande av ett enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 114044) som fodertillsats för värphöns, mindre fjäderfäarter och slaktgrisar (innehavare av godkännandet Roal Oy) ( 1 )

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1570 av den 18 oktober 2018 om avslutande av förfarandet beträffande import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013

40

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1571 av den 18 oktober 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugosjätte delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

54

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1572 av den 15 oktober 2018 om tillämpningen av föreskrifterna nr 9, 63 och 92 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser om godkännande av trehjuliga fordon, mopeder och ersättande avgasljuddämpningssystem för fordon av kategori L med avseende på ljudemission

55

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1573 av den 15 oktober 2018 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i AEP-kommittén, inrättad genom det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, beträffande antagandet av ett beslut av AEP-kommittén om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

57

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1574 av den 16 oktober 2018 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

60

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/1575 av den 9 augusti 2018 om åtgärder för vissa grekiska kasinon SA.28973 – C 16/2010 (f.d. NN 22/2010, f.d. CP 318/2009) genomförda av Grekland [delgivet med nr C(2018) 5267]  ( 1 )

61

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1576 av den 18 oktober 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 6961]  ( 1 )

71

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 ( EUT L 260, 17.10.2018 )

90

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top