EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:238:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 238, 21 september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 238

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
21 september 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1257 av den 18 september 2018 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1258 av den 18 september 2018 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Ecolab Iodine PT3 Family  ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1259 av den 20 september 2018 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 873/2012 om övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller förlängning av övergångsperioden i artikel 4 avseende aromen grillaromkoncentrat (vegetabiliskt) FL-nr 21.002 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1260 av den 20 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena pyridaben, kinmerak och zinkfosfid ( 1 )

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1261 av den 20 september 2018 om beviljande av unionsgodkännande för biodicproduktfamiljen Hypred's iodine based products  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1262 av den 20 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 1-metylcyklopropen, betacyflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl och tribenuron ( 1 )

62

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1263 av den 20 september 2018 om fastställande av formulär för inlämnande av information från tillhandahållare av paketleveranstjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1264 av den 20 september 2018 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet petoxamid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

71

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1265 av den 20 september 2018 om godkännande av det verksamma ämnet fenpicoxamid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

77

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1266 av den 20 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, bupirimat, karboxin, kletodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, hexitiazox, hymexazol, indolylsmörsyra, isoxaben, kalciumpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, taufluvalinat och tebufenozid ( 1 )

81

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1267 av den 20 september 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugofjärde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

84

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1268 av den 18 september 2018 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Sverige

85

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1269 av den 18 september 2018 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banka Slovenije

86

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1270 av den 18 september 2018 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Republiken Litauen

87

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1271 av den 18 september 2018 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Förbundsrepubliken Tyskland

88

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1272 av den 18 september 2018 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

89

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/1273 av den 18 september 2018 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Republiken Polen

90

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/1274 av den 18 september 2018 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark

91

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1275 av den 18 september 2018 om utseende av ledamöterna i den urvalskommitté som avses i artikel 14.3 i förordning (EU) 2017/1939

92

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/1276 av den 22 februari 2018 i ärende SA.31149 (2012/C) – Tyskland – Påstått statligt stöd till Ryanair [delgivet med nr C(2018) 1034]  ( 1 )

94

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top