EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:207:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 207, 16 augusti 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 207

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
16 augusti 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1142 av den 14 augusti 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller införandet av vissa kategorier av certifikat för luftfartygsunderhåll, modifiering av förfarandet för godkännande av komponenter från externa leverantörer och modifiering av befogenheterna för organisationer för underhållsutbildning ( 1 )

2

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1143 av den 10 augusti 2018 om ändring av besluten 92/260/EEG och 93/197/EEG vad gäller test för påvisande av ekvin virusarterit [delgivet med nr C(2018) 5071]  ( 1 )

58

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2017 av AEP-kommittén upprättad genom interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, av den 3 oktober 2017, i fråga om republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och ändringar av förteckningen över länder och territorier som är associerade med Europeiska unionen [2018/1144]

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top