EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:192:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 192, 30 juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 192

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
30 juli 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1063 av den 16 maj 2018 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1064 av den 25 juli 2018 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

29

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/1065 av den 27 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller automatisk validering av EU-certifikat som utfärdats för en flygbesättningsmedlem och utbildning i start och landning

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1066 av den 27 juli 2018 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak

34

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1067 av den 26 juli 2018 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr C(2018) 4804]  ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1068 av den 27 juli 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 5121]  ( 1 )

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top