Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:161:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 161, 26 juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 161

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
26 juni 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/902 av den 21 april 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, och provisorisk tillämpning av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

Protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

3

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/903 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo  (*1 )

7

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/904 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

12

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/905 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

16

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/906 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sahel

22

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/907 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien

27

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/908 av den 25 juni 2018 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina

32

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/909 av den 25 juni 2018 om fastställande av en gemensam uppsättning styrningsregler för projekt inom ramen för permanent strukturerat samarbete

37

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/910 av den 25 juni 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 4060]  (1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/911 av den 25 juni 2018 om fastställande av tillfälliga skyddsåtgärder för att förhindra spridning av får- och getpest i Bulgarien [delgivet med nr C(2018) 4071]  (1 )

67

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen ( EGT L 256, 13.9.1991 ) (Svensk specialutgåva, Område 15, Volym 010, s. 145)

70

 


 

(*1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top