EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:140:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 140, 6 juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 140

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
6 juni 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/826 av den 28 maj 2018 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon som fastställer villkoren för Republiken Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/827 av den 4 juni 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/828 av den 15 februari 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/68 vad gäller krav beträffande låsningsfria bromssystem, energilagringsanordningar med högt tryck och hydrauliska kopplingar av typen med enkel ledningText av betydelse för EES.  (1 )

5

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/829 av den 15 februari 2018 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordonText av betydelse för EES.  (1 )

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/830 av den 9 mars 2018 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 och av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1322/2014 vad gäller anpassning av fordonskonstruktion och allmänna krav för godkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/831 av den 5 juni 2018 om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelText av betydelse för EES.  (1 )

35

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/832 av den 5 juni 2018 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin i eller på vissa produkterText av betydelse för EES.  (1 )

38

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/833 av den 4 juni 2018 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

87

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/834 av den 4 juni 2018 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nummer C(2018) 3318] Text av betydelse för EES.  (1 )

89

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/835 av den 4 juni 2018 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Ungern [delgivet med nr C(2018) 3319] Text av betydelse för EES.  (1 )

104

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2018 av underkommittén för tullfrågor EU–Georgien av den 20 mars 2018 om ersättande av protokoll I till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan och Georgien, å andra sidan, om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete [2018/836]

107

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top