EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:123:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 123, 18 maj 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 123

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
18 maj 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/728 av den 24 januari 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för förfarandena för uteslutning av icke-finansiella motparter som är etablerade i ett tredjeland ur kapitalbaskravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/729 av den 26 februari 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/730 av den 4 maj 2018 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 mars 2018 till och med den 29 juni 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/731 av den 15 maj 2018 om förbud mot fiske efter brokrocka i unionens vatten i 7e med fartyg som för belgisk flagg

82

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/732 av den 17 maj 2018 om en gemensam metod för jämförelse av enhetspriser för alternativa bränslen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU ( 1 )

85

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/733 av den 17 maj 2018 om ändring för tvåhundraåttiofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

89

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/734 av den 17 maj 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

92

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/735 av den 17 maj 2018 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den tredje enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2018/154

93

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/736 av den 27 februari 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för vissa elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller keramik ( 1 )

94

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/737 av den 27 februari 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer ( 1 )

97

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/738 av den 27 februari 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar ( 1 )

100

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/739 av den 1 mars 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i stål ( 1 )

103

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/740 av den 1 mars 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i aluminium ( 1 )

106

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/741 av den 1 mars 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i koppar ( 1 )

109

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2018/742 av den 1 mars 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legeringselement i lödmetall med hög smälttemperatur ( 1 )

112

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/743 av den 16 maj 2018 om ett pilotprojekt för att, med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden, genomföra de bestämmelser för administrativt samarbete som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ( 1 )

115

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/744 av den 16 maj 2018 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 2815]  ( 1 )

119

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/745 av den 16 maj 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 2817]  ( 1 )

122

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top