Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:101:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 101, 20 april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 101

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
20 april 2018


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/599 av den 16 april 2018 om ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/600 av den 10 oktober 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

3

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/601 av den 16 april 2018 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

5

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

6

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/602 av den 19 april 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/603 av den 12 april 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/604 av den 18 april 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2447 vad gäller reglerna om förfaranden för att underlätta fastställandet i unionen av förmånsberättigande ursprung för varor, och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3510/80 och (EG) nr 209/2005

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa endokrinstörande egenskaper ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/606 av den 19 april 2018 om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Dons” (SUB)

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/607 av den 19 april 2018 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från Marocko och Sydkorea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/608 av den 19 april 2018 om fastställande av tekniska kriterier för elektroniska märken för marin utrustning ( 1 )

64

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/609 av den 19 april 2018 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den andra enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2018/154

68

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/610 av den 19 april 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den nittonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

69

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/611 av den 19 april 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

70

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/612 av den 7 april 2016 om statligt stöd SA 28876 – 2012/C (f.d. CP 202/2009) genomfört av Grekland till förmån för Piraeus Container Terminal Port [delgivet med nr C(2018) 1978]  ( 1 )

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top