EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:081:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 81, 23 mars 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 81

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
23 mars 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/480 av den 4 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för finansiella derivatinstrument som enbart tjänar säkringsändamål, tillräcklig livslängd för europeiska långsiktiga investeringsfonder, bedömningskriterier för marknaden för presumtiva köpare och värdering av de tillgångar som ska avyttras, samt olika typer av och egenskaper hos faciliteter som är tillgängliga för icke-professionella investerare ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/481 av den 21 mars 2018 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/482 av den 22 mars 2018 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den första enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2018/154

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/483 av den 22 mars 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den artonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

9

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/484 av den 21 mars 2018 om ändring av direktiv 93/49/EEG vad gäller de krav som ska uppfyllas av förökningsmaterial av vissa släkten eller arter av Palmae med avseende på Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

10

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/485 av den 19 mars 2018 om bemyndigande för Danmark att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

13

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/486 av den 19 mars 2018 om bemyndigande för Ungern att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

15

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/487 av den 20 mars 2018 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank

17

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/488 av den 20 mars 2018 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark

19

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/489 av den 21 mars 2018 om ändring av beslut (EU) 2017/675 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet och Tunisien i unionen [delgivet med nr C(2018) 1604]  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/490 av den 21 mars 2018 om upphävande av beslut 2007/365/EG om nödåtgärder för att förhindra att Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) förs in i gemenskapen och sprids i gemenskapen [delgivet med nr C(2018) 1607]

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/491 av den 21 mars 2018 om förenligheten av det gemensamma förslag som inlämnats av de berörda medlemsstaterna för utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Medelhavet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 [delgivet med nr C(2018) 1634]

23

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/492 av den 22 mars 2018 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken San Marino

25

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/493 av den 22 mars 2018 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Andorra

45

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/494 av den 22 mars 2018 om uppdatering av bilaga A till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Monaco

65

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/495 av den 22 mars 2018 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Vatikanstaten

77

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/496 av den 22 mars 2018 om fastställande av den årliga prioriteringslistan för utarbetande av nätföreskrifter och riktlinjer för 2018 ( 1 )

83

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top