Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:072:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 72, 15 mars 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 72

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
15 mars 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/398 av den 12 juni 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

1

 

*

Avtal mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/399 av den 1 mars 2018 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Beelitzer Spargel” [SGB])

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/400 av den 14 mars 2018 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller internationell redovisningsstandard (IAS) 40 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/401 av den 14 mars 2018 om ändring av förordning (EU) nr 139/2014 vad gäller klassificering av banor

17

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/402 av den 13 mars 2018 om inrättande av en europeisk rådgivande grupp för den europeiska arbetsmyndigheten ( 2 )

20

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 2/2017 av den kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse av den 22 december 2017 om ändring av kapitel 2 om personlig skyddsutrustning, kapitel 4 om medicintekniska produkter, kapitel 5 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen samt värmepannor och kapitel 19 om linbaneanläggningar [2018/403]

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

 

(2)   Text av betydelse för EES och Schweiz.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top