Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:067:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 67, 9 mars 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 67

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
9 mars 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/343 av den 5 mars 2018 om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/344 av den 14 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterier för metoder för värdering av skillnader i behandling i samband med resolution ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/345 av den 14 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för metoden för att bedöma värdet av instituts eller enheters tillgångar och skulder ( 1 )

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/346 av den 5 mars 2018 om godkännande av ett preparat av Lactobacillus buchneri (NRRL B-50733) som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/347 av den 5 mars 2018 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som fodertillsats för smågrisar och suggor och om ändring av förordningarna (EG) nr 1847/2003 och (EG) nr 2036/2005 (innehavare av godkännandet: Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS) ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/348 av den 8 mars 2018 om ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i delegerad förordning (EU) 2015/2446 avseende tvåhjuliga cyklar och andra cyklar tillverkade i Kambodja i samband med användning, inom ramen för kumulation, av delar med ursprung i Malaysia

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/349 av den 8 mars 2018 om ändring för tvåhundraåttioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

28

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2018/350 av den 8 mars 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG vad gäller miljöriskbedömningen av genetiskt modifierade organismer

30

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/351 av den 8 mars 2018 om avslag av erbjudanden om åtaganden i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top