EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:031:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 31, 3 februari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 31

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
3 februari 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/164 av den 2 februari 2018 om genomförande av artikel 22.1 i förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/165 av den 31 januari 2018 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 31 december 2017 till och med den 30 mars 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/166 av den 2 februari 2018 om ändring av rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

82

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2018/167 av den 2 februari 2018 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

84

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2018/168 av den 2 februari 2018 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/740 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan

86

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/169 av den 1 februari 2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2018) 550]  ( 1 )

88

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/170 av den 2 februari 2018 om enhetliga detaljerade specifikationer för insamling och analys av uppgifter för att övervaka och utvärdera hur Euresnätverket fungerar ( 1 )

104

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2017/1908 av den 12 oktober 2017 om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien ( EUT L 269, 19.10.2017 )

114

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top