EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:026:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 26, 31 januari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 26

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
31 januari 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/145 av den 9 oktober 2017 om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) ( *1 )

1

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/146 av den 22 januari 2018 om ingående, på unionens vägnar, av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2018/147 av den 29 januari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 vad gäller kvantitativ begränsning för uppköp av skummjölkspulver

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/148 av den 27 september 2017 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet

8

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/149 av den 15 november 2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 vad gäller krav på sammansättning och kvalitetsegenskaper för mjölk och mjölkprodukter som kan komma i fråga för offentlig intervention och stöd för privat lagring

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/150 av den 30 januari 2018 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter som kan komma ifråga för offentlig intervention och stöd för privat lagring

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari 2018 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen vad gäller närmare specificering av de aspekter som ska beaktas av leverantörer av digitala tjänster när de hanterar risker som hotar säkerheten i deras nät- och informationssystem samt parametrarna för fastställande av om en incident har avsevärd inverkan

48

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/152 av den 29 januari 2018 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Förbundsrepubliken Tyskland

52

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/1084 av den 14 juni 2017 om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 vad gäller stöd till hamn- och flygplatsinfrastruktur, vad gäller tröskelvärden för anmälan av stöd till kultur och bevarande av kulturarvet och stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur samt vad gäller stödordningar för regionalt driftstöd i de yttersta randområdena och om ändring av förordning (EU) nr 702/2014 vad gäller beräkningen av stödberättigande kostnader ( EUT L 156, 20.6.2017 )

53

 


 

(*1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top