EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:014:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 14, 19 januari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 14

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
19 januari 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2018/76 av den 23 oktober 2017 om fördelningen av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/77 av den 15 januari 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/78 av den 16 januari 2018 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2-fenylfenol, bensulfuron-metyl, dimetaklor och lufenuron i eller på vissa produkter ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2018/79 av den 18 januari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel ( 1 )

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/80 av den 18 januari 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den sextonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top