EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:011:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 11, 16 januari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 11

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
16 januari 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/61 av den 21 mars 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

1

 

 

Ändring 1 av avtalet om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen

3

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut (EU) 2017/175 av den 25 januari 2017 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för turistlogi ( EUT L 28, 2.2.2017 )

6

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/978 av den 9 juni 2017 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluopyram; hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer); nikotin och profenofos i eller på vissa produkter ( EUT L 151, 14.6.2017 )

7

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top