Help Print this page 

Document L:2018:007:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 7, 12 januari 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 7

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
12 januari 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/44 av den 20 oktober 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/45 av den 20 oktober 2017 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa för år 2018

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/46 av den 20 oktober 2017 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken och djuphavsfisken i nordvästliga vatten för 2018

13

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/47 av den 30 oktober 2017 om tillåtelse att använda alternativa T90-trålar inom fisket i Östersjön genom undantag från rådets förordning (EG) nr 2187/2005

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/48 av den 11 januari 2018 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Suikerstroop [GTS])

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/49 av den 11 januari 2018 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 501/2013 till följd av en översyn avseende en ny exportör enligt artiklarna 11.4 och 13.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/50 av den 11 januari 2018 om ändring för tvåhundraåttionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

35

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/51 av den 25 oktober 2017 om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling

37

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/52 av den 11 januari 2018 om avslutande av den partiella interimsöversynen beträffande import av vissa gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

39

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007 ( EUT L 224, 31.8.2017 )

41

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top