Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:342:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 342, 21 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 342

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
21 december 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2404 av den 20 december 2017 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för namnet ”Maasvallei Limburg” (SUB)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2405 av den 20 december 2017 om skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Picpoul de Pinet” (SUB)

3

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2406 av den 20 december 2017 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2018 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 442/2009 för griskött

4

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2407 av den 20 december 2017 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 december 2017 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2018 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

6

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/2408 av den 18 december 2017 om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

8

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/2409 av den 18 december 2017 om bemyndigande för Sverige att tillämpa nedsatta punktskattesatser för el som förbrukas av hushåll och företag inom tjänstesektorn i vissa delar av norra Sverige i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

10

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2410 av den 20 december 2017 om ändring av besluten 2006/415/EG och 2007/25/EG samt genomförandebeslut 2013/657/EU vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa [delgivet med nr C(2017) 8969]  ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2411 av den 20 december 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 8988]  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2412 av den 20 december 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nummer C(2017) 9014]  ( 1 )

29

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 3/17/KOL av den 18 januari 2017 om ändring för hundraandra gången av de formella och materiella reglerna om statligt stöd genom införande av nya riktlinjer om begreppet statligt stöd som avses i artikel 61.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet [2017/2413]

35

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1431 av den 18 maj 2017 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken ( EUT L 205, 8.8.2017 )

85

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top