EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 331, 14 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 331

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
14 december 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2307 av den 9 oktober 2017 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2308 av den 13 december 2017 om godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis (DSM 5750) och Bacillus licheniformis (DSM 5749) som fodertillsats för diande smågrisar (innehavare av godkännandet: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2309 av den 13 december 2017 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2017 på grund av överfiske av andra bestånd under tidigare år och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1345

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2310 av den 13 december 2017 om öppnande för år 2018 av en tullkvot för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2311 av den 13 december 2017 om fastställande av det vägda genomsnittet av de högsta mobiltermineringstaxorna i hela unionen och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2312 av den 13 december 2017 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för suggor, diande smågrisar och hundar (innehavare av godkännandet: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, som företräds av Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om fastställande av formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon

44

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2314 av den 13 december 2017 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de kvantiteter som begärts i ansökningar om importlicens som lämnats in under perioden 20 november 2017–30 november 2017 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 juli 2018–31 december 2018 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 2535/2001 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

53

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2315 av den 11 december 2017 om upprättande av permanent strukturerat samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater

57

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2316 av den 12 december 2017 om upphävande av beslut 92/176/EEG om kartor som ska användas till det datoriserade systemet Animo [delgivet med nummer C(2017) 8316]  ( 1 )

78

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2317 av den 13 december 2017 om erkännande av det frivilliga ”Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet”-systemet för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

79

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2318 av den 13 december 2017 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för finansiella marknader i Australien i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

81

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2319 av den 13 december 2017 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för godkända börsföretag i den särskilda administrativa regionen Hongkong i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

87

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2320 av den 13 december 2017 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för nationella värdepappersbörser och alternativa handelssystem i Amerikas förenta stater i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

94

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top