EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:326:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 326, 9 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 326

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
9 december 2017


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2269 av den 7 december 2017 om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2270 av den 9 oktober 2017 om ingående av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

5

 

 

Ramavtal om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

7

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2271 av den 30 november 2017 om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

36

 

 

Protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

37

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2272 av den 8 december 2017 om införande av ett namn i registret över garanterade traditionella specialiteter (Kabanosy staropolskie [GTS])

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2273 av den 8 december 2017 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2274 av den 8 december 2017 om godkännande av ett nytt användningsområde för ett preparat av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som fodertillsats för fisk (innehavare av godkännandet: Huvepharma EOOD) ( 1 )

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2275 av den 8 december 2017 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Centro Sperimentale del Latte) ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2276 av den 8 december 2017 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fodertillsats för suggor (innehavare av godkännandet: Kemin Europa NV) ( 1 )

50

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2277 av den 8 december 2017 om fastställande av att ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Peru

53

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2017/2228 av den 4 december 2017 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009/EG om kosmetiska produkter ( EUT L 319, 5.12.2017 )

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top