EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:309:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 309, 24 november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 309

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
24 november 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2182 av den 20 november 2017 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2183 av den 21 november 2017 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Arancia del Gargano” [SGB])

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2184 av den 22 november 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2185 av den 23 november 2017 om förteckningen över koder och motsvarande produkttyper för att specificera omfattningen för de anmälda organens utseende inom området för medicintekniska produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 och inom området för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 ( 1 )

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2186 av den 23 november 2017 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den fjortonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

18

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2187 av den 16 november 2017 om förlängning av giltighetstiden för genomförandebeslut (EU) 2015/179 om bemyndigande för medlemsstaterna att medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller träemballage av barrträd (Coniferales) i form av ammunitionslådor med ursprung i Förenta staterna under kontroll av Förenta staternas försvarsministerium [delgivet med nr C(2017) 7489]

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top