Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:304:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 304, 21 november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 304

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
21 november 2017


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2152 av den 15 november 2017 om ändring av beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2153 av den 20 november 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2154 av den 22 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för indirekta clearingarrangemang ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2155 av den 22 september 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 149/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för indirekta clearingarrangemang ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2156 av den 7 november 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Kiełbasa piaszczańska” [SGB])

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2157 av den 16 november 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 211/2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/2158 av den 20 november 2017 om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2159 av den 20 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 255/2010 vad gäller vissa hänvisningar till Icao-bestämmelser ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2160 av den 20 november 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 vad gäller vissa hänvisningar till Icao-bestämmelser ( 1 )

47

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2161 av den 20 november 2017 om ändring av beslut 2014/486/Gusp om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina)

48

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2162 av den 20 november 2017 om ändring av beslut 2013/233/Gusp om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen)

50

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2163 av den 20 november 2017 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

51

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2164 av den 17 november 2017 om erkännande av det frivilliga systemet ”RTRS EU RED” för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

53

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2165 av den 17 november 2017 om godkännande av planen för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Tjeckien [delgivet med nr C(2017) 7536]  ( 1 )

55

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2166 av den 17 november 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 7540]  ( 1 )

57

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/141 av den 26 januari 2017 om införande av slutliga antidumpningstullar på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, även inte färdigbearbetade, med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan ( EUT L 22, 27.1.2017 )

69

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/659 av den 6 april 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/141 om införande av slutliga antidumpningstullar på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, även inte färdigbearbetade, med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan ( EUT L 94, 7.4.2017 )

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top