Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:237:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 237, 15 september 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 237

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
15 september 2017


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1545 av den 13 september 2017 om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/1546 av den 29 september 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

5

 

 

Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

7

 

*

Underrättelse från Europeiska unionen till den gemensamma sektoriella kommittén enligt artikel 7 i den sektoriella bilagan om god tillverkningssed i fråga om läkemedel till avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater

36

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/1547 av den 14 september 2017 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

37

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/1548 av den 14 september 2017 om ändring av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

39

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/1549 av den 14 september 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

44

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1550 av den 14 juli 2017 om tillägg av en bilaga till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts

57

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1551 av den 14 juli 2017 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1076 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts

59

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1552 av den 5 september 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Porc noir de Bigorre (SUB)]

61

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1553 av den 5 september 2017 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ([Chasselas de Moissac [SUB])

62

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1554 av den 5 september 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Jambon noir de Bigorre [SUB])

63

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1555 av den 12 september 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης [Pefkothymaromelo Kritis] [SUB])

64

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1556 av den 12 september 2017 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ternera de Extremadura [SGB])

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1557 av den 12 september 2017 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Coco de Paimpol [SUB])

66

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1558 av den 14 september 2017 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 för att klassificera substansen bromelain med avseende på MRL-värden ( 1 )

67

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1559 av den 14 september 2017 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 för att klassificera MRL-värdet för substansen alarelin ( 1 )

69

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1560 av den 14 september 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2016/1693 om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem

71

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1561 av den 14 september 2017 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

72

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1562 av den 14 september 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

86

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/278 av den 18 februari 2015 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller nationella åtgärder för att förhindra att vissa sjukdomar hos vattenlevande djur introduceras i delar av Irland, Finland och Förenade kungariket ( EUT L 47, 20.2.2015 )

89

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top