Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:211:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 211, 17 augusti 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 211

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
17 augusti 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1475 av den 26 januari 2017 om prestandaklassificering av frostbeständighet hos takpannor av tegel enligt EN 1304 i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1476 av den 11 augusti 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1477 av den 11 augusti 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1051/2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1478 av den 16 augusti 2017 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 1439/95, bilaga III till förordning (EG) nr 748/2008 och bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 593/2013 vad gäller den myndighet som bemyndigats att utfärda dokument och intyg i Argentina

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1479 av den 16 augusti 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller avsättning av interventionslager inom ramen för ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1480 av den 16 augusti 2017 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av vissa artiklar av gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina

14

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1481 av den 14 augusti 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 5589]  ( 1 )

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2095 av den 26 september 2016 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder ( EUT L 326, 1.12.2016 )

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top