EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:205:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 205, 8 augusti 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 205

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
8 augusti 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1430 av den 18 maj 2017 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken samt om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2868/95 och (EG) nr 216/96

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1431 av den 18 maj 2017 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken

39

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/1432 av den 7 augusti 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden vad gäller kriterierna för godkännande av verksamma ämnen med låg risk ( 1 )

59

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1433 av den 7 augusti 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Štajerski hmelj [SGB])

63

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1434 av den 7 augusti 2017 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 8 augusti 2017

65

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/1435 av den 17 juli 2017 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, vad gäller antagandet av associeringsagendan EU–Republiken Moldavien

68

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/1436 av den 1 december 2015 om det statliga stöd för konvertering av kraftverket Lynemouth till drift med biomassa SA.38762 (2015/C) som Förenade kungariket planerar att genomföra [delgivet med nr C(2015) 8441]  ( 1 )

70

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1437 av den 4 augusti 2017 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Tjeckien [delgivet med nr C(2017) 5418]  ( 1 )

87

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1438 av den 4 augusti 2017 om ändring av beslut 2007/131/EG om harmoniserad användning av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandsteknik i gemenskapen [delgivet med nr C(2017] 5456]  ( 1 )

89

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top