EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:185:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 185, 18 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 185

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
18 juli 2017


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 av den 4 juli 2017 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/1325 av den 17 juli 2017 om ändring av förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

16

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/1326 av den 17 juli 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

19

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/1327 av den 17 juli 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1328 av den 17 juli 2017 om ändring av förordning (EU) nr 642/2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1329 av den 17 juli 2017 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller villkoren för utnyttjandet av en unionstullkvot, konsoliderad inom Gatt, för livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, från Förenta staterna

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1330 av den 17 juli 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

31

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1331 av den 4 juli 2017 om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter

35

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/1332 av den 11 juli 2017 om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske med avseende på Unionen Komorerna

37

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/1333 av den 11 juli 2017 om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske med avseende på Saint Vincent och Grenadinerna

41

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/1334 av den 11 juli 2017 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien

45

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/1335 av den 11 juli 2017 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna

46

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/1336 av den 11 juli 2017 om utnämning av två ledamöter och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Förbundsrepubliken Tyskland

47

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/1337 av den 11 juli 2017 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Malta

48

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1338 av den 17 juli 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

49

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1339 av den 17 juli 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

51

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1340 av den 17 juli 2017 om ändring av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

55

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/1341 av den 17 juli 2017 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

56

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1342 av den 17 juli 2017 om ändring och förlängning av beslut 2013/233/Gusp om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen)

60

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top