EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:182:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 182, 13 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 182

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
13 juli 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1259 av den 19 juni 2017 om ersättande av bilagorna I, II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1260 av den 19 juni 2017 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/1261 av den 12 juli 2017 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller en alternativ metod för bearbetning av vissa utsmälta fetter ( 1 )

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/1262 av den 12 juli 2017 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle i förbränningsanläggningar ( 1 )

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

37

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1264 av den 12 juli 2017 om fastställande av en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser inlämnade under perioden 30 juni–7 juli 2017 inom ramen för den tullkvot som öppnats genom förordning (EG) nr 969/2006 för majs

40

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1265 av den 11 juli 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 4686]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top