EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:177:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 177, 8 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 177

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
8 juli 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1227 av den 20 mars 2017 om villkor för klassificering utan provning av limträprodukter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14080 och träkonstruktioner – fingerskarvat konstruktionsvirke som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15497 vad gäller reaktion vid brandpåverkan och om ändring av beslut 2005/610/EG ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1228 av den 20 mars 2017 om villkoren för klassificering utan provning av utvändig och invändig puts med organiska bindemedel som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15824 och bruk för utvändig och invändig puts som omfattas av den harmoniserade standarden EN 998-1 vad gäller reaktion vid brandpåverkan ( 1 )

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1229 av den 3 maj 2017 om rättelse av vissa språkversioner av genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1230 av den 31 maj 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de ytterligare objektiva kriterierna för att en förmånlig likviditetsutflödes- eller inflödessats ska få tillämpas på gränsöverskridande outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1231 av den 6 juni 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1153 om fastställande av en metod för bestämning av de nödvändiga korrelationsparametrarna för att återspegla ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet i syfte att klargöra vissa förfarandemässiga aspekter och om ändring av förordning (EU) nr 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1232 av den 3 juli 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1233 av den 3 juli 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1234 av den 3 juli 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1235 av den 6 juli 2017 om ändring för tvåhundrasjuttionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1236 av den 7 juli 2017 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2017

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/1237 av den 7 juli 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärdet för vätecyanid i obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1238 av den 7 juli 2017 om registrering av import av visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

39

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1239 av den 6 juli 2017 om erkännande av Etiopien enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk [delgivet under nr C(2017) 4555]  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1240 av den 7 juli 2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 4896]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top