EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:146:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 146, 9 juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 146

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
9 juni 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/964 av den 8 juni 2017 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/965 av den 8 juni 2017 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/150

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/966 av den 1 juni 2017 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Connemara Hill Lamb/Uain Sléibhe Chonamara [SGB])

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/967 av den 8 juni 2017 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade filéer av tonfisk

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/968 av den 8 juni 2017 om beviljande för Kap Verde av ett tillfälligt undantag från de regler om förmånsberättigande ursprung som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, med avseende på beredda eller konserverade makrillfiléer och beredda eller konserverade fregattmakrill- eller auxidmakrillfiléer

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/969 av den 8 juni 2017 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/649 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/970 av den 8 juni 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

129

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/971 av den 8 juni 2017 om fastställande av planerings- och ledningsarrangemangen för EU:s icke-verkställande militära GSFP-uppdrag och om ändring av besluten 2010/96/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor, 2013/34/Gusp om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) och (Gusp) 2016/610 om Europeiska unionens militära GSFP-utbildningsuppdrag i Centralafrikanska republiken (EUTM RCA)

133

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/972 av den 8 juni 2017 om uppdatering och ändring av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism, och om ändring av beslut (Gusp) 2017/154

139

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/973 av den 8 juni 2017 om ändring av gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) ( *1 )

141

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/974 av den 8 juni 2017 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

143

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/975 av den 8 juni 2017 om genomförande av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

145

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/976 av den 7 juni 2017 om godkännande av beslut om undantag enligt artikel 9 i rådets direktiv 96/67/EG om tillhandahållande av vissa marktjänster på Tallinns flygplats (AS Tallinna Lennujaam) [delgivet med nr C(2017) 3798]

150

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/977 av den 8 juni 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2017) 3962]  ( 1 )

155

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2017/907 av den 29 maj 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien ( EUT L 139, 30.5.2017 )

159

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2017/917 av den 29 maj 2017 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien ( EUT L 139, 30.5.2017 )

159

 


 

(*1)   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top