Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:135:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 135, 24 maj 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 135

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
24 maj 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/880 av den 23 maj 2017 om bestämmelser för användningen av ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett visst livsmedel för ett annat livsmedel som härrör från samma djurslag, och ett MRL-värde som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för ett eller flera djurslag för ett annat djurslag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/881 av den 23 maj 2017 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 om folk- och bostadsräkningar vad gäller formerna för och uppställningen i kvalitetsrapporterna och tekniskt format för dataöverföringen, samt om ändring av förordning (EU) nr 1151/2010 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/882 av den 23 maj 2017 om de undantag från ursprungsreglerna som fastställs i protokoll 1 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, och som tillämpas inom en kvot för vissa produkter från Namibia

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/883 av den 11 maj 2017 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 12 02 01)

18

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/884 av den 22 maj 2017 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Sverige

21

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/885 av den 22 maj 2017 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Förbundsrepubliken Tyskland

22

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/886 av den 22 maj 2017 om utnämning av tre ledamöter och sex suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Tjeckien

23

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/887 av den 22 maj 2017 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Tunisien i unionen och om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/675 [delgivet med nr C(2017) 3221]  ( 1 )

25

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/888 av den 22 maj 2017 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller den italienska regionen Umbriens status som officiellt fri från tuberkulos och Polens status som fritt från enzootisk bovin leukos, om ändring av beslut 2004/558/EG vad gäller Tysklands status som fritt från infektiös bovin rhinotrakeit och om ändring av beslut 2008/185/EG vad gäller vissa polska regioner som fria från Aujeszkys sjukdom samt om godkännande av ett utrotningsprogram för Aujeszkys sjukdom i den italienska regionen Venetien [delgivet med dokument nr C(2017) 3239]  ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/889 av den 23 maj 2017 om identifiering av Unionen Komorerna som ett icke-samarbetande tredjeland när det gäller bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top