EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:120:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 120, 11 maj 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 120

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
11 maj 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/791 av den 26 april 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Stupavské Zelé [SUB])

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/792 av den 5 maj 2017 om tillfälligt förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/793 av den 10 maj 2017 om ändring av förordning (EG) nr 180/2008 vad gäller förlängning av tidsperioden som EU:s referenslaboratorium för andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/794 av den 10 maj 2017 om godkännande av kiseldioxid kiselgur som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/795 av den 10 maj 2017 om godkännande av pyrogen, syntetisk amorf ytbehandlad kiseldioxid, nano, som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/796 av den 10 maj 2017 om godkännande av diklofluanid som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 21 ( 1 )

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/797 av den 10 maj 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/798 av den 25 april 2017 om bemyndigande att inleda förhandlingar med Japans regering om ett avtal om konkurrenspolitiskt samarbete mellan Europeiska unionen och Japans regering

19

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/799 av den 5 maj 2017 om utnämning av tre ledamöter och två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Cypern

20

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/800 av den 8 maj 2017 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2017) 2899]  ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/801 av den 8 maj 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/715 om fastställande av åtgärder i fråga om vissa frukter med ursprung i vissa tredjeländer för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av skadegöraren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [delgivet med nummer C(2017) 2894]

26

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/802 av den 10 maj 2017 om att inte godkänna PHMB (1600; 1.8) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 5 ( 1 )

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad ( EUT L 100, 12.4.2017 )

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top