Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:108:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 108, 26 april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 108

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
26 april 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/730 av den 25 april 2017 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

1

 

 

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/731 av den 25 april 2017 om ändring av förlagorna till veterinärintygen BOV-X, BOV-Y, BOV och OVI i bilagorna I och II till förordning (EU) nr 206/2010, förlagorna till intygen GEL, COL, RCG och TCG i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/759 samt förlagan till intyg för sammansatta produkter i bilaga I till förordning (EU) nr 28/2012 med avseende på bestämmelserna för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati ( 1 )

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/732 av den 25 April 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/733 av den 25 april 2017 om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Kroatien

31

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/734 av den 25 april 2017 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top