Help Print this page 

Document L:2017:105:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 105, 21 april 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 105

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
21 april 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/712 av den 20 april 2017 om inrättande av ett referensår och programmet för statistiska data och metadata för folk- och bostadsräkningar som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 ( 1 )

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/713 av den 20 April 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/714 av den 20 april 2017 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den åttonde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

14

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/715 av den 27 mars 2017 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga XVII (Immateriell äganderätt) till EES-avtalet (förordningen om läkemedel för pediatrisk användning)

15

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302 av den 15 februari 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU ( EUT L 43, 21.2.2017 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top