EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:097:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 97, 8 april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 97

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
8 april 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/668 av den 27 juni 2016 om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/669 av den 16 december 2016 om rättelse av de bulgariska, estniska, franska, grekiska, kroatiska, litauiska, maltesiska, rumänska, slovakiska, svenska och tjeckiska språkversionerna av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/670 av den 31 januari 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 vad gäller produktionsprocesser vid framställning av aromatiserade vinprodukter

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/671 av den 7 april 2017 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin och tiametoxam i eller på vissa produkter ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/672 av den 7 april 2017 om godkännande av ett annat hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa samt om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 ( 1 )

24

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/673 av den 7 april 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/674 av den 3 april 2017 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det åttonde mötet i partskonferensen för Rotterdamkonventionen avseende ändringarna av bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/675 av den 7 april 2017 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet i unionen [delgivet med nr C(2017) 2432]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top