EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 65, 10 mars 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 65

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
10 mars 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/389 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller parametrar för beräkning av sanktionsavgifter för utebliven avveckling och värdepapperscentralers verksamhet i värdmedlemsstater ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/390 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende vissa stabilitetskrav för värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som tillhandahåller anknutna banktjänster ( 1 )

9

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som närmare anger innehållet i rapporteringen om internaliserad avveckling ( 1 )

44

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/393 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för mallar och förfaranden för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 ( 1 )

116

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/394 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för standardformulär, mallar och förfaranden för auktorisation, översyn och utvärdering av värdepapperscentraler, för samarbete mellan myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna, för samrådet med myndigheter som deltar i auktorisationen av tillhandahållandet av anknutna banktjänster, för tillträde när det gäller värdepapperscentraler samt för formatet på de registeruppgifter som ska bevaras av värdepapperscentraler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 ( 1 )

145

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top