Help Print this page 

Document L:2017:043:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 43, 21 februari 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 43

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
21 februari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/293 av den 8 februari 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (West Wales Coracle Caught Salmon [SGB])

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/294 av den 20 februari 2017 om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/295 av den 20 februari 2017 om undantagsåtgärder till stöd för marknaden för fjäderfäkött i Frankrike

196

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/296 av den 20 februari 2017 om ändring för tvåhundrasextionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

205

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/297 av den 20 februari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

207

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/298 av den 17 februari 2017 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

209

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/299 av den 17 februari 2017 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien

214

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/300 av den 17 februari 2017 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn

219

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/301 av den 17 februari 2017 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sahel

225

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/302 av den 15 februari 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU [delgivet med nr C(2017) 688]  ( 1 )

231

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top