Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:042:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 42, 18 februari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 42

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
18 februari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/284 av den 17 februari 2017 om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/285 av den 15 februari 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/286 av den 17 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1613 med avseende på uppfödare i jordbävningsdrabbade områden i Italien

7

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/287 av den 17 februari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/288 av den 17 februari 2017 om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

11

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/289 av den 17 februari 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2015/2005 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

13

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/290 av den 17 februari 2017 om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser

17

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 2/2016 av Europeiska unionens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté inrättad i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart av den 8 december 2016 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart [2017/291]

19

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv ( EUT L 365, 19.12.2014 )

43

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top