Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:031:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 31, 4 februari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 31

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
4 februari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/192 av den 8 november 2016 om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

Protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/193 av den 3 februari 2017 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG och bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna för Ukraina i förteckningen över tredjeländer från vilka införsel av vissa varor till unionen godkänns i samband med högpatogen aviär influensa ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/194 av den 3 februari 2017 om godkännande av preparatet av Lactobacillus diolivorans (DSM 32074) som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/195 av den 3 februari 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för flera verksamma ämnen som anges i del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 (moderniseringsprogram AIR IV) ( 1 )

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/196 av den 3 februari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/197 av den 2 februari 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/1138 vad gäller vissa tidsfrister för användningen av UN/Cefacts standard för utbyte av information om fiske [delgivet med nr C(2017) 457]

27

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/198 av den 2 februari 2017 om åtgärder för att förhindra introduktion till och spridning inom unionen av Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [delgivet med nr C(2017) 460]

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp ( EUT L 141, 28.5.2016 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top