Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 27, 1 februari 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 27

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
1 februari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/160 av den 20 januari 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/161 av den 31 januari 2017 om rättelse av den franska språkversionen av kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 ( 1 )

99

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/162 av den 31 januari 2017 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2016 på grund av överfiske av andra bestånd under tidigare år och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2226 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2016 på grund av överfiske under tidigare år

101

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/163 av den 31 januari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

113

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2017/164 av den 31 januari 2017 om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 91/322/EEG, 2000/39/EG och 2009/161/EU ( 1 )

115

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/165 av den 27 januari 2017 om utnämning av en ledamot och tolv suppleanter i Regionkommittén på förslag av Republiken Frankrike

121

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/166 av den 27 november 2015 om statligt stöd SA.38831 (2014/C) (f.d. 2014/N) som Portugal planerar att genomföra till förmån för Volkswagen Autoeuropa, Lda [delgivet med nr C(2015) 8232]  ( 1 )

123

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/167 av den 30 januari 2017 om tillfälligt tillstånd för Belgien, Tjeckien, Frankrike och Spanien att certifiera utgångsmaterial och moderplantor för utgångsmaterial av de särskilda arter av fruktplantor som anges i bilaga I till rådets direktiv 2008/90/EG och som produceras på friland under icke insektsskyddade förhållanden [delgivet med nr C(2017) 60]

143

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/168 av den 31 januari 2017 om fastställande av tekniska specifikationer för Internet Engineering Task Force som hänvisning vid offentlig upphandling ( 1 )

151

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2015 av den gemensamma jordbrukskommittén av den 19 november 2015 om ändring av tilläggen 1, 2 och 4 i bilaga 4 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter [2017/169]

155

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter ( EUT L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top